Podjetje

Ustanoviteljica podjetja DRUID-Prevajanje in jezikovne storitve sem Klavdija Rudolf, univ. dipl. prevajalka (ang-nem).

Že v času študija prevajalstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem si pridobila veliko prevajalskih izkušenj z delom za različne prevajalske agencije, kjer sem prevajala pogodbe, zapisnike, poslovne načrte, predstavitve, spletne strani, navodila za uporabo, strokovne članke, povzetke diplomskih nalog in še nekatere druge vrste besedil. Prevajanje je potekalo iz angleškega in nemškega jezika v slovenskega in obratno. Na koncu študija sem opravljala tudi prakso na Slovenski tiskovni agenciji, kjer sem se seznanila s tovrstnim delom in si pridobila pomembne izkušnje.

Leta 2008 sem ustanovila svoje podjetje DRUID-Prevajanje in jezikovne storitve, kjer prav tako prevajam različne vrste besedil za domača in tuja podjetja ter fizične osebe.

Podjetje DRUID-prevajanje in jezikovne storitve pa sestavljajo tudi drugi skrbno izbrani in izkušeni prevajalci in lektorji z ustrezno izobrazbo. Vedno znova vabimo k sodelovanju tudi nove prevajalce, lektorje in materne govorce tujih jezikov z ustrezno izobrazbo in večletnimi izkušnjami na področju lektoriranja oz. prevajanja raznovrstnih besedil.